Ook CLB-chat en Onderwijskiezer zijn bereikbaar tijdens de zomervakantie !

De CLBch@t blijft actief in de eerste week van juli en de laatste week van augustus. Meer over het aanbod van Onderwijskiezer…

CLBch@t is deze zomer voor de eerste maal ook beschikbaar tijdens de zomervakantie! CLBch@t is het netoverstijgende chatproject van de CLB-sector. Zo kunnen leerlingen én hun ouders met vragen ook online terecht bij het CLB.

Ook CLB-chat en Onderwijskiezer zijn bereikbaar tijdens de zomervakantie !