Ondersteuningsnetwerken – kracht in verbindende samenwerking

Voor leerlingen die meer nodig hebben dan basiszorg of verhoogde zorg, kunnen scholen voor gewoon onderwijs vanaf 1 september 2017 ondersteuning krijgen van regionale ondersteuningsnetwerken. Daarin brengen gewone en buitengewone scholen in verbindende samenwerking én vanuit een inclusieve visie hun expertise samen.
Dit samen met alle partners : gewoon en buitengewoon onderwijs, pedagogische begeleiding, CLB, ouders en andere intersectorale partners.
De ervaringen vanuit GON, ION, waarborg en competentieontwikkeling worden meegenomen in de ondersteuningsnetwerken

Voor meer informatie ga naar : www.ondersteuningsnetwerk_wan.com

Ondersteuningsnetwerken – kracht in verbindende samenwerking