Nieuw logo

“Het CLB helpt.”

Zo kort en krachtig klinkt onze nieuwe algemene slogan. Hij vermijdt valkuilen en maakt duidelijk waarvoor het CLB
staat en kenschetst het brede spectrum aan hulp die wij bieden aan leerlingen en hun ouders, aan scholen en leerlingenbegeleiders.

“Het CLB helpt” kan op twee manieren worden gelezen. Zowel actief (wij helpen door actie te ondernemen) als passief (het helpt om bij het CLB te rade te gaan).

“Het CLB leeft met je mee”

Dat is de slogan waarmee we scholieren uit het secundair rechtstreeks aanspreken en aanporren om ons in te schakelen. Hij suggereert emotionele betrokkenheid en begrip voor hun specifieke problemen. Hij creƫert een vertrouwelijke band. Net zoals een verschillende slogan zal ook de beeldtaal waarmee we deze belangrijke groep aanspreken heel verschillend zijn.

Nieuw logo