Studie-informatiedagen (SID-in) voor laatstejaars secundair

Als laatstejaars secundair onderwijs kan je op een studie-informatiedag (SID-in) kennismaken met een brede waaier aan studie- en beroepsmogelijkheden.

De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseren de SID-ins in de 5 Vlaamse provincies.

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/sidin

Studie-informatiedagen (SID-in) voor laatstejaars secundair