Info ouders ivm onderzoeken en vaccinaties

Beste ouders en leerlingen,

 

Wij krijgen regelmatig vragen over de verdere planning van de vaccinaties en onderzoeken dit schooljaar en volgend schooljaar. Dit zijn heel terechte vragen, helaas hebben wij ook nog niet op alle vragen een antwoord. We zetten graag voor jullie op een rijtje wat we momenteel weten.

 

1ste kleuters: Indien u de ouder bent van een 1ste  kleuter die nog niet bij ons op onderzoek geweest was voor het sluiten van de scholen, dan werd u vermoedelijk al door ons gecontacteerd. Wij hebben de voorbije periode geprobeerd om alle ouders op te bellen om het gesprek dat we normaal tijdens het onderzoek hebben, telefonisch te doen of om u als ouder uit te nodigen om met uw kind op afspraak langs te komen.

We weten al dat alle onderzoeken van eerste kleuters die dit schooljaar niet konden doorgaan, sowieso zullen ingehaald worden. Vooral het onderzoek van het zicht is hierbij erg belangrijk. De inhaalonderzoeken zullen klassikaal gebeuren op school.

 

1ste leerjaar: De meeste leerlingen van het 1ste leerjaar waren reeds bij ons op onderzoek geweest. Voor diegenen die nog niet gezien werden, zal een inhaalonderzoek voorzien worden begin volgend schooljaar. Ook het vaccin tegen polio, kroep, tetanus en kinkhoest zal bij dit inhaalonderzoek toegediend worden. Het is niet nodig om voor dit vaccin naar de huisarts te gaan: kinderen van wie de basisvaccinaties volledig in orde zijn, hebben op deze leeftijd nog voldoende bescherming bij het (kort) uitstellen van het vaccin.

 

4de leerjaar: Bijna alle onderzoeken van het 4de leerjaar konden dit jaar doorgaan. De onderzoeken die niet konden doorgaan, zullen vermoedelijk niet ingehaald worden. Heeft u toch een vraag of een bezorgdheid (bijvoorbeeld over groei of zicht), contacteer dan zeker de verpleegkundige die verbonden is aan de school van uw kind. Dan kunnen we alsnog een onderzoek plannen.

 

5de leerjaar: Het vaccin tegen mazelen, bof en rodehond werd in principe toegediend in de periode december en januari. De leerlingen die toen afwezig waren, werden intussen gecontacteerd en kregen het vaccin op afspraak.

 

6de leerjaar: Een deel van de onderzoeken van het 6de leerjaar kon niet doorgaan door het sluiten van de scholen. Tot hiertoe is nog niet bekend of dit onderzoek zal moeten ingehaald worden. De kans bestaat dat dit zal wegvallen. Heeft u toch een vraag of een bezorgdheid, contacteer dan zeker de verpleegkundige die verbonden is aan de school van uw kind. Dan kunnen we alsnog een onderzoek plannen.

 

1ste middelbaar: Het tweede vaccinatiemoment tegen HPV kon omwille van de sluiten van de scholen niet doorgaan. Om het zo efficiënt mogelijk te kunnen organiseren, kozen wij ervoor om dit uit te stellen naar een moment dat dit klassikaal kan gebeuren. Dit zal vermoedelijk begin volgend schooljaar zijn. Dit wordt één van onze belangrijkste prioriteiten in september. De maximale tijd van 13 maanden die tussen het 1ste en het 2de vaccin mag zitten, wordt hiermee gerespecteerd. Het is dus niet nodig om hiervoor naar de huisarts te gaan. Kiest u ervoor om het vaccin toch door de huisarts te laten toedienen, laat ons dit dan zeker weten en vraag aan de huisarts om dit te registreren in Vaccinnet. Zo voorkomen we vergissingen volgend jaar.

 

3de middelbaar: Een groot deel van de onderzoeken en vaccinaties van het 3de middelbaar konden reeds doorgaan. Voor diegenen die niet konden doorgaan, zijn wij op dit moment aan het proberen er zo veel mogelijk op afspraak te organiseren. Het zal echter niet lukken om alle leerlingen nog dit schooljaar op afspraak te zien.

De vaccinaties die niet konden doorgaan, zullen zeker ingehaald worden. Het gaat hier over het vaccin tegen tetanus, kroep en kinkhoest. Indien uw zoon of dochter in het verleden alle vaccinaties kreeg (vooral die van het 1ste leerjaar is hiervoor belangrijk), dan zou hij of zij voldoende bescherming moeten hebben om dit korte uitstel van het vaccin te overbruggen. Het is dus niet nodig om hiervoor naar de huisarts te gaan. Kiest u ervoor om het vaccin toch door de huisarts te laten toedienen, laat ons dit dan zeker weten en vraag aan de huisarts om dit te registreren in Vaccinnet. Zo voorkomen we vergissingen volgend jaar.

Of de onderzoeken volgend jaar zullen ingehaald worden, weten wij op dit moment nog niet. Heeft u of uw zoon of dochter een vraag of een bezorgdheid (bijvoorbeeld over groei, puberteit, gehoor, welbevinden,…), contacteer dan zeker de verpleegkundige die verbonden is aan de school. Dan kunnen we alsnog een onderzoek plannen.

 

Heeft u vragen over de vaccinaties van uw kind? Wij registreren alle door ons toegediende vaccinaties in Vaccinnet. U kunt dit raadplegen via MyHealthviewer.be.

Is er iets onduidelijk of heeft u toch nog een bezorgdheid of vraag, dan mag u ons uiteraard steeds contacteren.

 

 

Het medisch team

Vrij CLB Aalst

Info ouders ivm onderzoeken en vaccinaties