Nood aan contact met CLB voor heroriëntering?

Beste ouder, beste leerling,

Het Vrij CLB Aalst is open tot 14 juli en terug vanaf 16 augustus van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30.

Uit ervaring weten we dat het in de eerste dagen van juli behoorlijk druk kan zijn met vragen ivm studiekeuze. Wenst u hierover met ons een gesprek in de eerste dagen van juli dan vragen we u op voorhand een afspraak te maken.

U kan deze afspraak vanaf donderdag 30 juni maken via deze link : https://www.vclbaalst.be/afspraak/

of eventueel telefonisch op ons algemeen nummer 053/78 85 10

U kan langs deze weg aangeven op welke moment(en) u een contact wenst. Wij plannen dan een afspraak in met één van onze medewerkers. Vervolgens laten we u per mail het concrete tijdstip, naam van de medewerker en zijn coördinaten weten.

Ook voor de andere dagen in juli en augustus is het wenselijk om op voorhand een afspraak te maken op ons algemeen nummer 053/78 85 10.

Tot slot willen we uw aandacht vestigen op www.onderwijskiezer.be (en in het bijzonder de belangstellingsproeven) waar u zelf mogelijks al antwoorden vindt op uw vragen. Tijdens de hele zomervakantie kan u trouwens voor algemene informatieve vragen  ivm de studiekeuze ook op deze site terecht.

Tevens kan u tot woensdag 14 juli en vanaf 16 augustus ook op de algemene www.clbchat.be terecht.

 

Nood aan contact met CLB voor heroriëntering?