Nieuw logo

“Het CLB helpt.”

Zo kort en krachtig klinkt onze nieuwe algemene slogan. Hij vermijdt valkuilen en maakt duidelijk waarvoor het CLB
staat en kenschetst het brede spectrum aan hulp die wij bieden aan leerlingen en hun ouders, aan scholen en leerlingenbegeleiders.

“Het CLB helpt” kan op twee manieren worden gelezen. Zowel actief (wij helpen door actie te ondernemen) als passief (het helpt om bij het CLB te rade te gaan).

“Het CLB leeft met je mee”

Dat is de slogan waarmee we scholieren uit het secundair rechtstreeks aanspreken en aanporren om ons in te schakelen. Hij suggereert emotionele betrokkenheid en begrip voor hun specifieke problemen. Hij creëert een vertrouwelijke band. Net zoals een verschillende slogan zal ook de beeldtaal waarmee we deze belangrijke groep aanspreken heel verschillend zijn.

Avondzitting

Sinds 3 september is het VCLB Aalst gestart op maandagavond (enkel op schooldagen) met een avondzitting. Dit wil zeggen dat u als ouder, leerling, leerkracht bij het VCLB terecht kan met u vragen of zorgen tot 19 uur, in plaats van tot 17 uur.

Ondersteuningsnetwerken – kracht in verbindende samenwerking

Voor leerlingen die meer nodig hebben dan basiszorg of verhoogde zorg, kunnen scholen voor gewoon onderwijs vanaf 1 september 2017 ondersteuning krijgen van regionale ondersteuningsnetwerken. Daarin brengen gewone en buitengewone scholen in verbindende samenwerking én vanuit een inclusieve visie hun expertise samen.
Dit samen met alle partners : gewoon en buitengewoon onderwijs, pedagogische begeleiding, CLB, ouders en andere intersectorale partners.
De ervaringen vanuit GON, ION, waarborg en competentieontwikkeling worden meegenomen in de ondersteuningsnetwerken

Voor meer informatie ga naar : www.ondersteuningsnetwerk_wan.com

Nieuwe voedings en bewegingsdriehoek

Gezond eten: wat is dat nu precies? Je hoort en leest zoveel dat je op den duur het bos door de bomen niet meer ziet. Daarom verzamelde Vlaams Instituut Gezond Leven alle huidige wetenschappelijke kennis over gezonde voeding voor jou in de voedingsdriehoek. Het nieuwe model toont op een eenvoudige manier welke keuzes het gezondst zijn en welke je beter beperkt. Er is ook veel aandacht voor duurzame keuzes, die ervoor zorgen dat er ook voor onze kinderen en kleinkinderen genoeg gezond voedsel is. Hand in hand met de voedingsdriehoek is er ook een bewegingsdriehoek, die je handvaten heeft om een zittende levensstijl te doorbreken.

Meer info vind je op de website van Vlaams Instituut Gezond Leven