Ondersteuningsnetwerken – kracht in verbindende samenwerking

Voor leerlingen die meer nodig hebben dan basiszorg of verhoogde zorg, kunnen scholen voor gewoon onderwijs vanaf 1 september 2017 ondersteuning krijgen van regionale ondersteuningsnetwerken. Daarin brengen gewone en buitengewone scholen in verbindende samenwerking én vanuit een inclusieve visie hun expertise samen.
Dit samen met alle partners : gewoon en buitengewoon onderwijs, pedagogische begeleiding, CLB, ouders en andere intersectorale partners.
De ervaringen vanuit GON, ION, waarborg en competentieontwikkeling worden meegenomen in de ondersteuningsnetwerken

Voor meer informatie ga naar : www.ondersteuningsnetwerk_wan.com

Nieuwe voedings en bewegingsdriehoek

Gezond eten: wat is dat nu precies? Je hoort en leest zoveel dat je op den duur het bos door de bomen niet meer ziet. Daarom verzamelde Vlaams Instituut Gezond Leven alle huidige wetenschappelijke kennis over gezonde voeding voor jou in de voedingsdriehoek. Het nieuwe model toont op een eenvoudige manier welke keuzes het gezondst zijn en welke je beter beperkt. Er is ook veel aandacht voor duurzame keuzes, die ervoor zorgen dat er ook voor onze kinderen en kleinkinderen genoeg gezond voedsel is. Hand in hand met de voedingsdriehoek is er ook een bewegingsdriehoek, die je handvaten heeft om een zittende levensstijl te doorbreken.

Meer info vind je op de website van Vlaams Instituut Gezond Leven