Leerling

Hoe werkt het CLB samen met de scholen?

De samenwerking tussen het CLB en haar scholen werd neergeschreven in een document.

In dit document vind je de handelingsgerichte visie van Vrij CLB Aalst op diverse aspecten van de (samen)werking.  Het is enerzijds informatief naar de scholen en bevordert de uniforme werking van CLB-medewerkers in de diverse scholen; anderzijds kan het dienen als referentiepunt in de bespreking van de samenwerking. Voor de scholen die wij begeleiden zien wij deze tekst als basisdocument voor onze samenwerking om zo een gelijkgerichte werking op alle scholen te garanderen.

Met dit document geven we een volledig beeld van de diensten die we als Vrij CLB Aalst aan onze cliënten aanbieden en de manier waarop we die dienstverlening in samenwerking met de scholen (als partner in leerlingenbegeleiding) proberen te verwezenlijken. We zijn in het aanbieden van onze dienstverlening natuurlijk gebonden aan wettelijke opdrachten, zoals omschreven in het decreet van 27 april 2018 over de leerlingenbegeleiding, het decreet Rechtspositie Minderjarigen (DRM), het decreet Integrale Jeugdhulp (IJH).

Dit document vatten we op als een procesmatig instrument waarin afspraken en procedures in de tijd kunnen evolueren (hetzij vanuit de praktijk, hetzij vanuit de regelgeving) en dus zal worden bijgestuurd, indien nodig. Door transparant te zijn over onze werking en onze principes hopen we de samenwerking te bevorderen.

Back to Index

Wanneer is het CLB bereikbaar tijdens de schoolvakanties?

Open

Gesloten

 Herfstvakantie

 Woensdag 02/11/22 tot en met vrijdag 04/11/22

Maandag 31/10/22 en dinsdag 01/11/22

 Kerstvakantie

Dinsdag 03/01/23 en woensdag 04/01/23

Maandag 26/12/22 tot en met  vrijdag 30/12/22. Maandag 02/01/23, donderdag 5/01/23 en vrijdag 06/01/23

 Krokusvakantie

Dinsdag 21/02/23 tot en met vrijdag 24/02/23

Maandag 20/02/23

 Paasvakantie

Maandag 03/04/23 en dinsdag 04/04/23

Woensdag 05/04/23 tot en met vrijdag 14/04/23

 Brugdag OLH H

 /

Vrijdag 19/05/23

 Zomervakantie

Maandag 03/07/23 tot en met vrijdag 14/07/23 en van Woensdag 16/08/23 tot en met donderdag 31/08/23

Maandag 17/07/23 tot en met dinsdag 15/08/23

 

Back to Index

Informatieveiligheids en privacybeleid

Alles wat je wil weten over hoe we omgaan met gegevens staat uitgelegd op deze pagina

Back to Index

Klachtenprocedure

Heb je een klacht? Kijk dan even hoe de procedure in elkaar zit op deze pagina

Back to Index

Wat is een CLB?

Een Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders (pleegouders, voogd, opvoeder…), leraren en directies gratis een beroep kunnen doen voor informatie, advies en begeleiding.
Het centrum ondersteunt hen om ervoor te zorgen dat leerlingen zich goed in hun vel voelen en gezond zijn. Het begeleidt leerlingen op hun pad naar zelfstandige volwassenen.
In een CLB werken verschillende disciplines onder andere artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers. Die verschillende vakmensen samen vormen een (multidisciplinair) team.

Een CLB is actief op 4 domeinen:
– leren en studeren
– onderwijsloopbaan en studiekeuze
– preventieve gezondheidszorg
– psychisch en sociaal functioneren

Zowel leerlingen van het basis- en secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs als hun ouders (pleegouders, voogd, opvoeder…), kunnen gebruik maken van het ‘leerlinggebonden aanbod’. Het CLB werkt voornamelijk op vraag, al kan het ook zelf voorstellen aan de school om een bepaalde leerling te begeleiden.

Back to Index

Kan ik mijn dossier inkijken?

Back to Index

Wat is CLBch@t?

Op de chat praat je met een medewerker van het CLB.
Je kan je verhaal vertellen, een vraag stellen, … of samen met je chatbegeleider bekijken wat je zou willen bereiken, en hoe je dat kan aanpakken.
De CLB-medewerker chat enkel met jou. Een chatgesprek duurt maximum 45 minuten, zodat ook andere leerlingen een kans krijgen om te chatten.

Als je op de chatknop klikt, kan je voor je begint te chatten, eerst wat informatie over jezelf geven. Dit kan de chatbegeleider helpen jou een antwoord te geven. Waar je naam gevraagd wordt, moet je iets schrijven. Anders gaat de chatdeur niet open. Dit kan jouw naam zijn maar even goed een nickname zodat je perfect anoniem kan blijven.

Back to Index

Hoe verloopt een medisch onderzoek?

(We beschrijven hier alleen de onderzoeken vanaf het 5de leerjaar of de leeftijd van 11 jaar.)

Op het einde van de lagere school en in het begin van het middelbaar groeien de meeste jongeren heel snel. Meestal verloopt dat prima, maar tijdens die groei verandert er zo veel met je lichaam dat er af en toe wel eens iets niet zoals verwacht loopt. Wat kijken we na?

 • We kijken je dossier en de vragenlijst die je ouders hebben ingevuld na. Misschien zijn er belangrijke dingen gebeurd waar we rekening moeten mee houden. Misschien heb je onderweg wel een spuitje gemist (dat kunnen we dan op een ander moment inhalen). Of misschien hadden we tijdens een vorig onderzoek beloofd iets een volgende keer opnieuw te bekijken…
 • We overlopen samen met jou een aantal leefgewoonten. Dat kan gaan over je voedingsgewoonten, je slaappatroon of je vrije tijd. Je mag daarover ook altijd zelf vragen stellen, natuurlijk!
 • Je wordt gewogen en gemeten. Je lengte en gewicht worden vergeleken met vroegere meetgegevens en met de gemiddelden voor jouw leeftijd. Zo kunnen we je zeggen of je goed groeit.
 • Meestal worden ook je ogen nagezien. Soms wordt dat aangevuld met een test die het dieptezicht controleert.
 • Het nakijken van je oren en het meten van je gehoor zal de ene keer bij iedereen gebeuren, de andere keer alleen bij de leerlingen die zelf willen weten of ze nog goed horen. Het kan ook wel dat de verpleegkundige enkele vraagjes stelt. Als je bv. vaak naar je iPod luistert en dat graag hard doet, is een extra controle zeker nuttig.
 • We kijken even in de mond om je gebit na te zien. Heb je een beugel? Lukt het je om je tanden te poetsen? Misschien vallen er nog andere dingen te zien, of heb je wel last van iets?
 • Verder kijken we ook naar je rug (en armen en benen). Als je zo snel groeit, gebeurt het wel eens dat je rug daar last mee doet en niet mee wil. Als we dat vroeg opmerken, hoeft dat helemaal niet erg te zijn.
 • Om je groei (of de start daarvan) zo goed mogelijk te kunnen volgen kijken we ook na of je puberteit al begonnen is. Daarom kijken we bij meisjes na of je al borsten krijgt en of er haartjes verschijnen op je schaamstreek. Bij jongens kijken we niet alleen die haartjes na maar ook de piemel en de teelballen. Afhankelijk van hun grootte weten we hoe sterk je al gegroeid bent, en hoeveel je nog kan groeien. We kijken ook of op de teelbal geen extra bloedvaatjes lopen. Dat gebeurt toch bij zeker 15% van de jongens. Meestal is dat beperkt en hoeft er niets te gebeuren, maar als het veel van die bloedvaatjes zijn kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid van je zaadcelletjes en dan sturen we je naar de huisarts voor verdere opvolging.
 • Als de arts nog andere dingen zou onderzoeken, zal hij of zij altijd uitleggen waarom dat gebeurt. Maar jij kan ook altijd zelf vragen om iets na te kijken! Daar zijn we voor!
Back to Index

Wanneer wordt de stap naar CLB gezet?

1/Ouders/ leerlingen kunnen  rechtstreeks met het CLB contact opnemen.
Wij respecteren recht op privacy en hebben beroepsgeheim. Een gesprek kan plaatsvinden zonder dat school op de hoogte is.

Als je vragen of problemen hebt, praat je er best eerst even over op school. Vaak kan de (zorg)leraar/leerlingbegeleiding of directeur je al helpen. Maar soms is een contact met de CLB-medewerker(s) nodig.
De CLB-contactpersoon luistert naar jouw vraag en geeft je informatie of advies waarmee je al op weg kan.
Zo nodig schakelt hij een CLB-begeleider in die samen met jou verder zoekt naar een oplossing voor jouw probleem. Of soms zijn de problemen zo groot dat meer gespecialiseerde hulp nodig is. Daarom werkt een CLB nauw samen met allerlei diensten en experten: centra voor behandeling en diagnostiek van (leer)problemen, centra geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra…

2/ Dit kan door de school gebeuren.
Het CLB heeft regelmatig overleg op school. Van daaruit kunnen vragen naar het CLB toe komen. Dat kan louter adviserend zijn (samen bekijken met de zorgleerkracht/leerlingbegeleiding, leerkracht, directie wat de mogelijkheden zijn).  Indien er een tussenkomst van het CLB gevraagd wordt (bv observatie, gesprek, onderzoek) dan zal dat niet gebeuren zonder de toestemming van  ouders (indien het kind jonger is dan twaalf jaar).

3/Het CLB kan ook rechtstreeks met ouders contact opnemen (vanuit het CLB zijn er ook een aantal verplichte taken)
Een opdracht van het CLB is om er samen met de school over te waken dat leerlingen regelmatig naar school gaan. Als hier rond problemen zijn (spijbelen) dan kan het CLB rechtstreeks met ouders contact opnemen om hier rond te werken.

Ook de medische onderzoeken zijn een verplichte opdracht van CLB:
-> 1K / 2K / 1L / 3L / 5L / 1ste secundair/ 3de jaar secundair (soms op school – soms op CLB)
-> oren/ ogen/ meten en wegen/ tandjes en indien nodig inentingen
-> voor het MO brief die we vragen om zo volledig mogelijk in te vullen.
-> tijdens een medisch onderzoek proberen de arts en verpleegkundige vroegtijdig moeilijkheden op vlak van gezondheid, groei en ontwikkeling op te sporen.
-> na MO ontvangt de leerling een brief met resultaten. Aarzel zeker niet om ons te contacteren bij vragen.

Back to Index

Hoe contacteer ik het CLB?

De CLB-contactpersoon is telefonisch elke schooldag bereikbaar van 8u30 tot 12u15 en van 12u45 tot 16u30. Uiteraard kunt u hem/haar ook steeds per mail contacteren.
Voor een persoonlijk contact maakt u  best een afspraak.
Voor medische vragen kunt u terecht bij de contactpersoon medisch onderzoek.

Back to Index

Moet ik betalen voor de diensten van het CLB?

Nee, de dienstverlening  is gratis. (Medisch onderzoek, vaccinaties, gesprekken met een CLB-medewerker)

Back to Index

Met welke problemen kan ik bij het CLB terecht?

Het CLB is gespecialiseerd in vier domeinen :

 • Problemen met lezen, schrijven, leren en studeren of bijvoorbeeld met het maken van huiswerk
 • Vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s, tewerkstelling,…
 • De leerling voelt zich niet goed op school: stress, faalangst, pestprobleem, gewelddadig gedrag, spijbelen…
 • Mogelijke problemen op vlak van gezondheid: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht, relaties en seksualiteit,…
Back to Index