Team B

Contactpersonen

  • Zijn de eerste contactpersonen voor alle leerlingen, ouders en scholen
  • Onthalen en verhelderen elke vraag
  • Geven afhankelijk van de vraag zelf informatie en advies of verwijzen door naar¬†de CLB- begeleiders/andere welzijns- of gezondheidsdiensten

CLB Begeleiders

  • Begeleiden leerlingen en hun ouders
  • Brengen ondersteunings- en opvoedingsnoden van de leerling in kaart
  • Co√∂rdineren individuele zorgtrajecten